kaart_geva
keukens_interieur_geva
keukens_toonzaal_12
keukens_toonzaal_13
keukens_toonzaal_14
keukens_toonzaal_15
keukens_toonzaal_16

Disclaimer

1. Algemeen

U mag deze website en de informatie op deze website gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden. Keukens Geva bvba kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen.

2. Intellectuele eigendomsrechten

U erkent uitdrukkelijk dat al de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Keukens Geva bvba. De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of verspreiden, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Keukens Geva bvba verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privé-gebruik.

3. Aanbrengen van een hyperlink naar de website van Keukens Geva bvba

U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar de startpagina van de Keukens Geva bvba-website. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van de Keukens Geva bvba-website moet duidelijk zichtbaar zijn. Andere hyperlinks mag u alleen aanbrengen na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Keukens Geva bvba. U kunt uw verzoek sturen naar Keukens Geva bvba door middel van het contactformulier dat u op de website vindt.

4. Aansprakelijkheid van Keukens Geva bvba

De informatie op de Keukens Geva bvba website is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. Keukens Geva bvba streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de website toch onvolledig zijn, vergissingen bevatten of afwijkingen in technische specificaties bevatten, dan kan Keukens Geva bvba hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.